poniedziałek, 26 listopada 2012

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

W poniedziałek, 26 listopada startuje kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej oceny takich ofert. Zbliżający się okres przedświąteczny to czas szczególnie agresywnej kampanii reklamowej zachęcającej do korzystania z szybkich pożyczek (na dowód, bez zabezpieczeń). Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pieniędzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia.

“Z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK w tym roku wynika, że 20 proc. konsumentów w ogóle nie czyta umowy pożyczki przed jej podpisaniem. Brak wiedzy o przysługujących prawach i nieznajomość warunków, na jakich będzie spłacane zadłużenie, mogą narazić słabszych uczestników rynku na poważne konsekwencje finansowe. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w kampanię, będzie zachęcał konsumentów do uważnego czytania warunków zawieranych umów oraz sprawdzenia kontrahenta, z którego usług korzystają. Liczymy, że dzięki tym wspólnym działaniom konsumenci będą podejmować świadome i najlepsze dla siebie decyzje w sprawach finansowych” – mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z bohaterami kampanii może zidentyfikować się prawie każdy. Przykładem jest pani Krystyna, która zastanawiała się nad zaciągnięciem pożyczki na Święta Bożego Narodzenia w wysokości czterech tysięcy złotych. Ostatecznie się na nią nie zdecyduje, ale na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl będzie można śledzić, jak każdego dnia zwiększałby się jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.  

Za pośrednictwem tej witryny będzie można również zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się jak niebezpieczne kruczki prawne są stosowane w umowach oraz uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych.

W ramach kampanii w stacjach telewizyjnych i radiowych będą emitowane spoty informacyjne przetłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami, dzięki czemu będą one dostępne dla szerokiej publiczności. Ponadto do milionów Polaków zostaną wysłane broszury informacyjne i edukacyjne zawierające podstawy wiedzy o finansach osobistych. Wszystkie materiały zawierają rekomendacje działań – tzw. cztery zasady bezpieczeństwa, o których należy pamiętać przed wzięciem pożyczki lub zainwestowaniem pieniędzy. Dodatkowo, pod bezpłatnym numerem infolinii Komisji Nadzoru Finansowego (tel. 800 290 479) będzie można uzyskać informacje, które podmioty są objęte nadzorem finansowym.

Akcję wspierają media publiczne i katolickie. Do udziału w kampanii zostały także zaproszone media komercyjne i liczni partnerzy społeczni, m.in. Episkopat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje Państwowe i Naczelna Izba Aptekarska, którzy wesprą akcję poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Specjalnie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (np. podstaw przedsiębiorczości) przygotowane zostaną scenariusze lekcji dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki poruszanej w ramach akcji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wsparcia kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.

Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:
      * Sprawdź wiarygodność firmy.
      * Policz całkowity koszt pożyczki.
      * Dokładnie przeczytaj umowę. 
      * Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Więcej informacji: www.zanim-podpiszesz.pl


Źródło: www.uokik.gov.pl

piątek, 2 listopada 2012

Wezwanie do zapłaty za składkę OC sprzed 6 lat?! Czyli kilka słów o instytucji przedawnienia.

Od początku mojej pracy w biurze rzecznika konsumentów wiele osób 'przewinęło się' przez moje ręce z wezwaniami do zapłaty czy to składek OC czy innych rzeczy sprzed dobrych pięciu lat. W takich sytuacjach jedyną rzeczą jaką można zrobić to podniesienie instytucji przedawnienia. A czymże jest owo przedawnienie? To nic innego jak możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Całkowity zakres przedawnień i wszystkiego co ich dotyczy znajdziemy w Tytule VI Kodeksu Cywilnego pt."Przedawnienie roszczeń".
(Źródło: www.hitypolskiegointernetu.pl)


Termin przedawnienia dla świadczeń  okresowych wynosi trzy lata- chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o składki OC, rachunki telefoniczne, alimenty, czy czynsze najmu. Jest to zakres przedawnień, którymi głównie się zajmuję.

Należy jednak pamiętać, że przedawnienie może wynosić 10 lat w przypadku, gdy wszystkie roszczenia zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi należnymi w przyszłości.

Skąd firmy windykacyjne mają nagle wiedzę na temat naszego zadłużenia, mimo że my o nim nic nie wiemy/ nie pamiętamy? Cały 'myk' polega na tym, że takie przedawnione wierzytelności firmy windykacyjne skupują od firm, którym my jesteśmy winni jakieś pieniądze na kilogramy. Dosłownie ;-) Firma windykacyjna próbuje odzyskać te należności, a jakiś tam procent dostaje od firmy głównej jako wynagrodzenie. Chodzi o to, że część ludzi się wystraszy i zapłaci, więc jakiś tam zysk zawsze będą mieć.

Należy pamiętać, że przedawnienie nie oznacza, że dane roszczenie nie istnieje. Jest ono nadal ważne i nie wyłącza prawa firmy do przyjęcia zapłaty z tytułu dobrowolnego spełnienia zobowiązania przez dłużnika, bowiem fakt przedawnienia roszczenia nie zwalnia dłużnika z długu. W momencie przedawnienia roszczenie przekształca się w tak zwane zobowiązanie naturalne, którego nie można dochodzić przed sądem. W przypadku wystąpienia wierzyciela na drogę sądową dłużnik, czyli konsument, musi podnieść zarzut przedawnienia. Zgodnie z art. 117 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego sąd uwzględnia przedawnienie na zarzut dłużnika, zaś jego podniesienie będzie obligowało sąd do oddalenia powództwa.

W sprawach dotyczących ściągania starych, przedawnionych długów przez firmy windykacyjne najgorszym jest chyba to, że taka firma po prostu nęka konsumenta tak długo i mocno, żeby zapłacił. Część konsumentów ulega i płaci, mimo że nie musi tym bardziej, jeśli nigdy wcześniej nie zostali poinformowani o istniejącym zadłużeniu. Często spotkałam się również z tym, że jeśli firmie x nie udało się wyciągnąć należności, to taki dług odkupuje firma y i to ona po raz kolejny nęka konsumenta.

Pod TYM LINKIEM  znajdziecie wzór pisma odwoławczego przygotowanego przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, które należy skierować do podmiotu, który przesłał wezwanie do zapłaty i wzywa do uiszczenia przedawnionej składki. Oczywiście pismo należy dostosować do sprawy indywidualnie.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...