piątek, 31 października 2014

Ustawa o prawach konsumenta- rękojmia. Cz. 1 ogólne zasady składania reklamacji

Część z Was może już wie - od 25 grudnia 2014 roku zmianie ulegają przepisy dotyczące umów zawieranych przez konsumentów. Moc tracą następujące ustawy:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 2. Ustawa z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wyżej wymienione ustawy zastąpi Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentaWprowadzenie nowych przepisów na pewno przysporzy wiele problemów nie tylko konsumentom,  przedsiębiorcom, ale również rzecznikom konsumentów- bo to w końcu do nich zwracamy się w pierwszej kolejności, gdy mamy problem dotyczący odstąpienia od umowy czy złożenia reklamacji.

Na początku chciałabym zaznaczyć, że do umów zawartych do 25 grudnia 2014 r. nadal będą stosowane stare przepisy, jednak do umów zawartych po 25 grudnia- już nowe. Taki stan rzeczy może utrzymać się nawet do 2 lat, więc w pierwszej kolejności konieczne jest zdiagnozowanie, z których przepisów powinniśmy skorzystać.

Dzisiaj chciałabym skupić się tylko i wyłącznie na składaniu reklamacji w ramach rękojmi. 

Rękojmia czy gwarancja? Mam wybór?

Tak, to Ty decydujesz czy skorzystasz z rękojmi czy z gwarancji producenta. Pamiętaj, że przedsiębiorca pod żadnym pozorem nie może Ci narzucić podstawy złożenia reklamacji. Przed złożeniem reklamacji ważne jest, aby zapoznać się z warunkami gwarancji, bo może okazać się że jest ona bardziej korzystna niż rękojmia. Lub na odwrót.

Trzeba też pamiętać, że skorzystanie z gwarancji jest korzystniejsze w momencie, gdy nie mamy już możliwości złożenia reklamacji w ramach rękojmi. Ma to miejsce w momencie, gdy gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata.

Przyczyna reklamacji - wada towaru

Prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje wtedy, gdy towar ma wadę fizyczną, czyli jest niezgodny z umową. Najczęstsze przyczyny niezgodności to:
 • towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z konkretnych okoliczności lub przeznaczenia- np. w obuwiu odkleja się podeszwa, telewizor nie zapisuje ustawień kanałów, piekarnik nie grzeje zgodnie z ustawionymi stopniami;
 • towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał, w tym przedstawienie próbki lub wzoru- np. telewizor nie ma opcji full HD, choć model umieszczony na wystawie ją miał, urządzenie medyczne nie ma funkcji leczniczych, o których zapewniał sprzedawca;
 • towar nie nadaje się do celu, o którym poinformowałeś sprzedawcę przed zawarciem umowy, o ile ten nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia- np. kupiłeś buty do biegania  w trudnym terenie, a one rozkleiły się pod wpływem działania wody;
 • towar został wydany w stanie niezupełnym- np. telefon nie miał ładowarki choć powinna być w zestawie.
Tyczy się to towarów nowych jak i używanych, o ile zostały kupione od przedsiębiorcy. Standardowo też przyczyną złożenia reklamacji nie mogą być wady, o których wiedziałeś w momencie zawarcia umowy, np. przedsiębiorca poinformował , że dany telefon komórkowy został przeceniony ze względu na rysę na ekranie.

Do kogo złożyć reklamację?

Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć do przedsiębiorcy, u którego nabyliśmy reklamowany towar. 

Forma składania reklamacji

Zastanowicie się "po co w ogóle ten punkt? Przecież każdy wie jak składać reklamację!". Otóż nie. Pracując u Powiatowego Rzecznika Konsumentów często informowałam konsumentów, żeby niczego nie załatwiali przez telefon tylko pisemnie, ponieważ tylko wtedy mamy namacalny dowód, że dana rzecz została zgłoszona. Taką reklamację możemy skserować i poprosić sprzedawcę o potwierdzenie odbioru lub możemy je wysłać listem polecony, koniecznie z potwierdzeniem odbioru, czyli tzw. żółtą zwrotką.

HINT! dowodem zakupu nie jest tylko i wyłącznie paragon. Może to również być: wydruk przy płatności kartą, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zawarcia umowy. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego

Okres odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar

Tak jak w przypadku wygasającej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego tak w nowej ustawie odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar wynosi 2 lata od momentu jego wydania (czyli jeśli zamawiamy towar przez internet to odpowiedzialność ciąży na sprzedawcy od momentu, w którym odbierzemy rzecz).
W przypadku rzeczy używanych sprzedawca może skrócić ten czas do minimum roku, ale musi o tym konsumenta poinformować. Jeśli nie poinformuje- 2 lata.

Termin na złożenie reklamacji, domniemanie istnienia wady

Tutaj w nowej ustawie następuje zmiana, bardzo korzystna dla konsumentów. Otóż wcześniej termin na złożenie reklamacji wynosił 2 miesiące od momentu wykrycia wady. Od 25 grudnia tego roku termin ten będzie wynosił dokładnie 1 rok. Termin ten może zostać wydłużony do 2 lat od wydania towaru, ponieważ czas na złożenie reklamacji nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
W domniemaniu istnienia wady również mamy zmianę- z sześciu miesięcy do roku od momentu wydania rzeczy. 

Wady prawne rzeczy

Z tego co słyszałam wada prawna była już kiedyś w przepisach, na jakiś czas zniknęła i oto powraca.
Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeśli:
 • stanowi on własność innej osoby, np. pochodzi z kradzieży,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej, np. przysługuje jej prawo pierwokupu,
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, np. przedmiot sprzedaży został wcześniej zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.
Gdy występuje chociaż jedna z powyższych sytuacji sprzedawca odpowiada za wadę prawną. W związku z tym można złożyć wszystkie żądania przewidziane dla reklamacji z tytułu rękojmi.

Opakowanie

Pamiętaj, że aby złożyć reklamację w ramach rękojmi nie musisz posiadać oryginalnego opakowania, w którym produkt znajdował się w momencie wydania. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od opakowania lub jego braku. 

Dokładne określenie żądania

Wybór żądania należy do Ciebie. Przedsiębiorca nie może pod żadnym pozorem narzucić Ci rozwiązania Twojego problemu. Prawidłowy wybór żądania, które określasz w reklamacji ma wpływ na dalszy jej przebieg. 

Masz prawo żądać od sprzedawcy:
 • naprawy
 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy) ze wzajemnym zwrotem świadczeń, o ile wada jest istotna.

CDN.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta oraz broszurki "Vademecum konsumenta", UOKiK, opracował Krzysztof Lehmann.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...