piątek, 30 marca 2018

Wizyta w biurze rzecznika konsumentów- jak się przygotować?

W dzisiejszym wpisie, który publikuję po prawie rocznej nieobecności tutaj, chciałabym poruszyć temat wizyty w biurze Rzecznika Konsumentów. Z tego co mogę zaobserwować będąc po tej „drugiej stronie” to część osób nie zawsze wie jak przygotować się do takiej wizyty i co ze sobą zabrać.1. Sprawdź, do którego rzecznika konsumentów powinieneś się udać
Najprościej jest skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki, którą znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ->  https://uokik.gov.pl/pomoc.php

2.Sprawdź czy Twoja sprawa leży w kompetencji rzecznika konsumentów
Bardzo często zdarza się, że interesanci w poszukiwaniu jakiejkolwiek pomocy trafiają do biura rzecznika konsumentów ze sprawą, w której rzecznik nie może wystąpić.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji  i konsumentów do zadań rzecznika należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

W tym miejscu należy też wyjaśnić, kim jest konsument. Zgodnie z art.221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Tak więc rzecznik konsumentów nie będzie mógł wystąpić w Twojej sprawie w przypadku, gdy np. zawarłeś umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na firmę. Rzecznik nie jest też osobą właściwą, jeśli chodzi np. o sprawy dotyczące rent i emerytur, spraw sądowych, mandatów, spraw podatkowych, zajęć majątku. Rzecznik nie wydaje nakazów, zakazów, decyzji administracyjnych ani nie nakłada kar na przedsiębiorców.

3.Sprawdź na stronie WWW urzędu w jakich dniach rzecznik konsumentów przyjmuje interesantów
Dobrze jest również przedzwonić i upewnić się czy rzecznik jest obecny w pracy (może być na szkoleniu, urlopie czy też zwolnieniu lekarskim). Możesz również dowiedzieć się czy spotkanie z rzecznikiem musi być umówione na konkretny dzień lub godzinę.

4. Dokumenty
Aby rzecznik mógł wnikliwie zapoznać się ze sprawą należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczą Twojego problemu, na przykład:
-umowa wraz z warunkami
-dokument potwierdzający zawarcie umowy (rachunek/faktura/paragon)
-karta gwarancyjna
-potwierdzenie dokonania zapłaty
-otrzymane wezwania do zapłaty
-otrzymane pisma
-wysłane przez Ciebie pisma wraz z ewentualnym dowodem nadania/odbioru
-korespondencja mailowa prowadzona z przedsiębiorcą

Przyda się również dowód osobisty w przypadku, gdy konieczne będzie podpisanie przez Ciebie pełnomocnictwa.

5.Przygotuj się do rozmowy
Im więcej szczegółów dotyczących problemu znamy tym łatwiej jest nam sporządzić wystąpienie do przedsiębiorcy. Jeśli masz chwilę czasu możesz sam wypisać po kolei jak wyglądał przebieg dotychczasowego postępowania.

6. Nie bój się
Rzecznik konsumentów to urzędnik, owszem, ale również człowiek ;)

7. Cierpliwości!
W swojej pracy widzę jak wielu konsumentów jest niecierpliwych. Jeśli rzecznik konsumentów kieruje do przedsiębiorcy oficjalne wystąpienie to wszystko ma swoje terminy. Termin na udzielenie odpowiedzi zawsze jest liczony od momentu odbioru pisma przez przedsiębiorcę, a nie od momentu jego wysłania. Na wiele rzeczy jako rzecznik nie mamy wpływu i nie możemy niczego na przedsiębiorcy wymuszać. Nie mamy wpływu na to, kiedy przedsiębiorca odbierze pismo (i czy w ogóle je odbierze), kiedy zwrotka wróci do biura i będziemy mogli policzyć termin. Pamiętaj też, że nie jesteś jedynym interesantem, którego sprawą zajmuje się rzecznik.

8. Kultura osobista przede wszystkim
Wszyscy jesteśmy ludźmi, denerwujemy się i ulegamy emocjom, jednak pamiętaj – "jak cię widzą tak cię piszą". Temat ten dotyczy zarówno jednej jak i drugiej strony, czyli urzędnika i interesanta.

9. Niech cię nie zmyli młody wygląd...
To, że osoba będąca rzecznikiem wydaje ci się być "dzieciakiem po szkole" i pewnie nie ma pojęcia co robi może bardzo zmylić. Obecnie wielu rzeczników konsumentów, którzy zostali powołani na swoje stanowiska pod koniec lat 90. odchodzi na emeryturę, a na ich miejsce przychodzą nowe, często młode osoby. Jak wynika ze sprawozdania Urzędu Konkurencji i Konsumentów na temat działalności miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów w roku 2016 najwięcej rzeczników konsumentów ma wykształcenie wyższe prawnicze (201 osób).

poniedziałek, 27 marca 2017

House - zmiana polityki zwrotów towarów zakupionych w salonie stacjonarnych

W polskim prawie nie mamy niestety uregulowanych odstąpień od umowy. Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym możliwy jest tylko, gdy przedsiębiorca wyrazi taką wolę. Również w jego gestii leży ustalenie sposobu zwrotu takiego towaru.Kupując ostatnio spodnie w sklepie House zauważyłam, że zmieniła się ich polityka zwrotów. Aktualnie wygląda to tak:
 • na zwrot towaru mamy 365 dni od daty zakupu
 •  można go dokonać w dowolnym salonie House w Polsce
 • jeżeli dokonamy zwrotu w ciągu 30 dni od daty zakupu, należność otrzymamy w gotówce
 • wszystkie zwroty powyżej 30 dni od daty zakupu będą zwracane wyłącznie na kartę podarunkową do wykorzystania w sklepie House.

Nowy zapis to ten dotyczący zwrotu gotówki - wcześniej był możliwy zwrot tylko i wyłącznie na kartę podarunkową.

wtorek, 24 stycznia 2017

Nasza S.A. atakuje

Gdy zaczynałam pracę u Powiatowego Rzecznika Konsumentów ładnych kilka lat temu jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się coraz to nowsze firmy telekomunikacyjne, które zazwyczaj podawały się za Orange i tym sposobem żerowały na niezbyt doinformowanych i ufnych konsumentach. I co? I dziś mamy powtórkę z rozrywki.W moim regionie wspomniana w tytule posta firma uderzyła bardzo mocno. Dzwoniąc podaje się za Orange/Netię, itp. (jest to informacja zaczerpnięta od niejednego konsumenta) i za długą przynależność oferuje super ofertę- 30 złotych abonamentu i telefon za darmo. Umowę przysyłają "kurierem", czyli osobą na ich usługach, która jeździ po danym regionie z umowami do podpisania. Konsumenci niestety są jacy są, czyli w ogromnej większości na ślepo ufają, nie czytają umowy, ba- nie sprawdzają nawet minimum, czyli danych firmy/logo zawartych w górnej części umowy. Orientują się dopiero w momencie, gdy przychodzi pierwszy rachunek na około 80 złotych od zupełnie nieznanej im firmy i wtedy dopiero sięgają po umowę i widzą co zrobili. Czemu 80 a nie 30 złotych tak jak było to obiecywane? Bo dochodzą różne inne koszty- koszt aparatu, aktywacji, pakietu minut i inne.

Wtedy zazwyczaj jest już za późno na odstąpienie od umowy, bo jest już grubo po 14-dniowym terminie na odstąpienie i mało co można zrobić. Za rozwiązanie umowy naliczana jest kara według ich cennika, jest to prawie 1500 złotych.

Przez jeden dzień odebrałam około 4 telefony od osób, które dały się naciągnąć firmie, a biuro odwiedziły też 4 czy 5 osób. Nie jest dobrze. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy i co będzie dalej.

O czym trzeba pamiętać wyrażając zgodę na podpisanie umowy przez telefon i podpisując ją u siebie w domu?

Jest to umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu (znajdziecie go na końcu wpisu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (liczy się data stempla pocztowego)
 • Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Wtedy przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Są to tylko podstawowe prawa i obowiązki konsumenta, jeśli chodzi o odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem/ na odległość. Całość ustawy znajdziecie TUTAJ, a wzór oświadczenia o odstąpieniu- TUTAJ.

Z całego serca zachęcam Was do tego, abyście czytali wszystko co podpisujecie i nie dali się nigdy naciągnąć firmom żerującym na ludzkiej krzywdzie- niestety, ale większość tych osób to osoby starsze, które są łatwowierne i ufne i takie sytuacje jak oszustwo firmy kosztują je wiele nerwów i zdrowia. 

Z kolei, jeśli jesteście młodzi i świadomi tego wszystkiego to uświadamiajcie swoich rodziców, babcie oraz dziadków o czyhających na  nich niebezpieczeństwach.

poniedziałek, 3 listopada 2014

Warto się szkolić :)

W dniu 29 października br. wraz z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów z Wągrowca wzięłam udział w szkoleniu organizowanym przez Federację Konsumentów dotyczącym wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta. Stąd też głowę mam pełną nowych informacji, które pomału próbuję przelać na mojego bloga :-)


Całkiem możliwe, że w grudniu będę uczestniczyła w trzydniowej konferencji organizowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a dotyczącej m.in. podsumowania akcji "Ufaj, ale sprawdzaj", którą miałam przyjemność zorganizować w grudniu 2012 roku w moim mieście. 

Całość konferencji to: podsumowanie kampanii „Ufaj, ale sprawdzaj”, omówienie skutków podejmowanych działań, wymiana doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się lokalnie problemów oraz omówienie zagadnień wynikających z nowych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży z udziałem konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych w świetle zmian wchodzących w życie w dniu 25 grudnia 2014 r., w szczególności porównanie regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawach konsumenta i ustawie – Prawo telekomunikacyjne związanych z sytuacją abonenta.

Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i będę mogła uczestniczyć w tej konferencji, a później podzielić się z Wami nie tylko wrażeniami z niej, ale i zdobytą wiedzą :-)

piątek, 31 października 2014

Ustawa o prawach konsumenta- rękojmia. Cz. 1 ogólne zasady składania reklamacji

Część z Was może już wie - od 25 grudnia 2014 roku zmianie ulegają przepisy dotyczące umów zawieranych przez konsumentów. Moc tracą następujące ustawy:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 2. Ustawa z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wyżej wymienione ustawy zastąpi Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentaWprowadzenie nowych przepisów na pewno przysporzy wiele problemów nie tylko konsumentom,  przedsiębiorcom, ale również rzecznikom konsumentów- bo to w końcu do nich zwracamy się w pierwszej kolejności, gdy mamy problem dotyczący odstąpienia od umowy czy złożenia reklamacji.

Na początku chciałabym zaznaczyć, że do umów zawartych do 25 grudnia 2014 r. nadal będą stosowane stare przepisy, jednak do umów zawartych po 25 grudnia- już nowe. Taki stan rzeczy może utrzymać się nawet do 2 lat, więc w pierwszej kolejności konieczne jest zdiagnozowanie, z których przepisów powinniśmy skorzystać.

Dzisiaj chciałabym skupić się tylko i wyłącznie na składaniu reklamacji w ramach rękojmi. 

Rękojmia czy gwarancja? Mam wybór?

Tak, to Ty decydujesz czy skorzystasz z rękojmi czy z gwarancji producenta. Pamiętaj, że przedsiębiorca pod żadnym pozorem nie może Ci narzucić podstawy złożenia reklamacji. Przed złożeniem reklamacji ważne jest, aby zapoznać się z warunkami gwarancji, bo może okazać się że jest ona bardziej korzystna niż rękojmia. Lub na odwrót.

Trzeba też pamiętać, że skorzystanie z gwarancji jest korzystniejsze w momencie, gdy nie mamy już możliwości złożenia reklamacji w ramach rękojmi. Ma to miejsce w momencie, gdy gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata.

Przyczyna reklamacji - wada towaru

Prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje wtedy, gdy towar ma wadę fizyczną, czyli jest niezgodny z umową. Najczęstsze przyczyny niezgodności to:
 • towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z konkretnych okoliczności lub przeznaczenia- np. w obuwiu odkleja się podeszwa, telewizor nie zapisuje ustawień kanałów, piekarnik nie grzeje zgodnie z ustawionymi stopniami;
 • towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał, w tym przedstawienie próbki lub wzoru- np. telewizor nie ma opcji full HD, choć model umieszczony na wystawie ją miał, urządzenie medyczne nie ma funkcji leczniczych, o których zapewniał sprzedawca;
 • towar nie nadaje się do celu, o którym poinformowałeś sprzedawcę przed zawarciem umowy, o ile ten nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia- np. kupiłeś buty do biegania  w trudnym terenie, a one rozkleiły się pod wpływem działania wody;
 • towar został wydany w stanie niezupełnym- np. telefon nie miał ładowarki choć powinna być w zestawie.
Tyczy się to towarów nowych jak i używanych, o ile zostały kupione od przedsiębiorcy. Standardowo też przyczyną złożenia reklamacji nie mogą być wady, o których wiedziałeś w momencie zawarcia umowy, np. przedsiębiorca poinformował , że dany telefon komórkowy został przeceniony ze względu na rysę na ekranie.

Do kogo złożyć reklamację?

Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć do przedsiębiorcy, u którego nabyliśmy reklamowany towar. 

Forma składania reklamacji

Zastanowicie się "po co w ogóle ten punkt? Przecież każdy wie jak składać reklamację!". Otóż nie. Pracując u Powiatowego Rzecznika Konsumentów często informowałam konsumentów, żeby niczego nie załatwiali przez telefon tylko pisemnie, ponieważ tylko wtedy mamy namacalny dowód, że dana rzecz została zgłoszona. Taką reklamację możemy skserować i poprosić sprzedawcę o potwierdzenie odbioru lub możemy je wysłać listem polecony, koniecznie z potwierdzeniem odbioru, czyli tzw. żółtą zwrotką.

HINT! dowodem zakupu nie jest tylko i wyłącznie paragon. Może to również być: wydruk przy płatności kartą, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zawarcia umowy. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego

Okres odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar

Tak jak w przypadku wygasającej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego tak w nowej ustawie odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy towar wynosi 2 lata od momentu jego wydania (czyli jeśli zamawiamy towar przez internet to odpowiedzialność ciąży na sprzedawcy od momentu, w którym odbierzemy rzecz).
W przypadku rzeczy używanych sprzedawca może skrócić ten czas do minimum roku, ale musi o tym konsumenta poinformować. Jeśli nie poinformuje- 2 lata.

Termin na złożenie reklamacji, domniemanie istnienia wady

Tutaj w nowej ustawie następuje zmiana, bardzo korzystna dla konsumentów. Otóż wcześniej termin na złożenie reklamacji wynosił 2 miesiące od momentu wykrycia wady. Od 25 grudnia tego roku termin ten będzie wynosił dokładnie 1 rok. Termin ten może zostać wydłużony do 2 lat od wydania towaru, ponieważ czas na złożenie reklamacji nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
W domniemaniu istnienia wady również mamy zmianę- z sześciu miesięcy do roku od momentu wydania rzeczy. 

Wady prawne rzeczy

Z tego co słyszałam wada prawna była już kiedyś w przepisach, na jakiś czas zniknęła i oto powraca.
Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeśli:
 • stanowi on własność innej osoby, np. pochodzi z kradzieży,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej, np. przysługuje jej prawo pierwokupu,
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, np. przedmiot sprzedaży został wcześniej zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.
Gdy występuje chociaż jedna z powyższych sytuacji sprzedawca odpowiada za wadę prawną. W związku z tym można złożyć wszystkie żądania przewidziane dla reklamacji z tytułu rękojmi.

Opakowanie

Pamiętaj, że aby złożyć reklamację w ramach rękojmi nie musisz posiadać oryginalnego opakowania, w którym produkt znajdował się w momencie wydania. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od opakowania lub jego braku. 

Dokładne określenie żądania

Wybór żądania należy do Ciebie. Przedsiębiorca nie może pod żadnym pozorem narzucić Ci rozwiązania Twojego problemu. Prawidłowy wybór żądania, które określasz w reklamacji ma wpływ na dalszy jej przebieg. 

Masz prawo żądać od sprzedawcy:
 • naprawy
 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy) ze wzajemnym zwrotem świadczeń, o ile wada jest istotna.

CDN.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta oraz broszurki "Vademecum konsumenta", UOKiK, opracował Krzysztof Lehmann.

czwartek, 20 marca 2014

Powołano nowego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Miejsce Małgorzaty Krasnodębskiej- Tomkiel na stanowisku prezesa UOKiK przejął Adam Jasser- prezes Rady Ministrów Powołał go 18 marca 2014 r. "Był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wiceprzewodniczącym zespołu ds. programowania prac rządu. Jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Był dyrektorem programowym i członkiem Zarządu Fundacji demosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej. Do kwietnia 2009 szef redakcji Agencji Reutera na Europę Centralną, Bałkany i Turcję. Od 2001 do 2004 szef biura Agencji Reutera we Frankfurcie, które specjalizowało się w problematyce ekonomicznej, sektorze przedsiębiorstw, rynkach i działaniach Europejskiego Banku Centralnego.

Wcześniej kierował biurem Agencji w Helsinkach i był redaktorem w centrali Agencji w Londynie. W latach 1991-1996 korespondent Agencji Reutera w Warszawie i szef polskiego serwisu ekonomicznego. Ukończył kurs zarządzania w Michigan Business School."
(Źródło: tvn24bis.pl)

Życzymy powodzenia na nowym stanowisku!

Światowy Dzień Konsumenta, konferencja UOKiK i zmiany w prawie konsumenckim

Co roku, 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w roku 1982, w rocznicę przemówienia prezydenta USA Johna Kennedy'ego wygłoszonego w 1962 roku. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Prezydent USA sformułował wtedy cztery podstawowe prawa konsumentów:
 • do informacji,
 • do wyboru,
 • do bezpieczeństwa
 • do reprezentacji.
W Polsce Światowy Dzień Konsumenta oficjalnie obchodzony jest od roku 2000.
(Źródło: wikipedia)Z tej okazji 18 marca br. w Warszawie w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się konferencja dotycząca prawa konsumenckiego w świetle nadchodzących przepisów. Nowe przepisy niosą dla konsumentów wiele pozytywnych, ale i dziwnych, zmian. 

Na pewno zmianie ulegnie sama definicja konsumenta. Do tej pory konsumentem była osoba fizyczna, która zawiera umowę kupna- sprzedaży z przedsiębiorcą. Z kolei projekt nowej ustawy przewiduje, że konsumentem będzie także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt w celu, który w przeważającym stopniu będzie niezwiązany z działalnością gospodarczą. Wiąże się to z poszerzeniem uprawnień przedsiębiorców do składania reklamacji. Jednakże może to być też problemem- nowa definicja budzi obawy sprzedawców, którzy na pewno będą mieli problem z oceną i weryfikacją w jakim stopniu dana rzecz będzie nabywana w związku z prowadzoną działalnością. 

Rękojmia zamiast reklamacji- zostanie uregulowana w kodeksie cywilnym. Konsument sam będzie mógł zdecydować czy podczas składania reklamacji będzie żądał naprawy, obniżenia ceny czy zwrotu pieniędzy. 2 lata- niezmiennie tyle czasu będziemy mieli na złożenie reklamacji. Wydłuży się czas, w którym przyjmuje się, że wada istniała w produkcie w chwili sprzedaży- z 6 do 12 miesięcy.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy zostanie wydłużona z 10 do 14 dni. Jeśli konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin ten przedłuży się do 12 miesięcy (aktualnie mamy 3 miesiące w przypadku braku informacji o możliwości odstąpienia od takiej umowy). Zostanie też wprowadzony jednolity wzór odstąpienia od umowy.

W końcu zostaną sprecyzowane przepisy dotyczące kosztów odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy- to klient będzie ponosił koszty odesłania towaru, ale pod warunkiem, że zostanie o tym wcześniej poinformowany. 

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do jasnego i rzetelnego informowania konsumentów m. in. o danych przedsiębiorcy, wszystkich kosztach, które będzie musiał ponieść. W każdym przypadku, nie tylko w przypadku zakupów na odległość. Ponadto internetowy sprzedawca musi zadbać o to, żeby klient w momencie zamawiania płatnej usługi lub towaru wyraźnie potwierdził, że wie o tym, że musi od razu zapłacić. W przeciwnym razie umowa nie zostanie zawarta. W przypadku zakupów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy wymagane przez prawo informacje będą musiały być udzielone na papierze lub za zgodą konsumenta - na innym trwałym nośniku. Taki sam obowiązek będzie dotyczył przekazania umowy zawartej w ten sposób. Sprzedawca, który nie wypełni obowiązku informacyjnego narazi się na karę grzywny.

Nowe przepisy muszą wejść w życie nie później niż 13 czerwca 2014 r., jednocześnie uchylając poprzednie przepisy, czyli ustawę o sprzedaży konsumenckiej oraz ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10931
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...