piątek, 15 listopada 2013

Przegląd ostatnich decyzji UOKiK #2

13.11.2013 r.-  Spółka Arsen z Łodzi kontrolująca bilety w środkach komunikacji miejskiej wysyłała do pasażerów, którzy podróżowali bez ważnego biletu, pisma wzorowane na urzędowych, sugerujące wszczęcie wobec nich postępowania sądowego. Prezes Urzędu uznała, że spółka Arsen naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nią karę 6 613 złotych. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

14.11.2013 r.- Spółka Altvater z Piły informowała odbiorców o podwyżce opłat za śmieci po jej wprowadzeniu.  Za wprowadzenie konsumentów w błąd oraz zbyt późne poinformowanie o podwyżce na spółkę Altvater z Piły została nałożona kara pieniężna w wysokości 184 545 zł. Przedsiębiorca zaniechał stosowania kwestionowanych praktyk. Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ Altvater odwołał się do sądu.

15.11.2013 r. - Leroy Merlin Polska w regulaminie sklepu internetowego zastrzegał, że klient traci prawo odstąpienia od umowy, gdy produkt będzie przez niego używany. Kupując przez Internet, konsument nie ma możliwości obejrzenia i sprawdzenia produktu, dlatego ma prawo to zrobić po odebraniu przedmiotu, korzystając z możliwości tzw. zwykłego zarządu. Leroy Merlin zobowiązał się do zmiany kwestionowanych postanowień.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...