wtorek, 24 stycznia 2017

Nasza S.A. atakuje

Gdy zaczynałam pracę u Powiatowego Rzecznika Konsumentów ładnych kilka lat temu jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się coraz to nowsze firmy telekomunikacyjne, które zazwyczaj podawały się za Orange i tym sposobem żerowały na niezbyt doinformowanych i ufnych konsumentach. I co? I dziś mamy powtórkę z rozrywki.W moim regionie wspomniana w tytule posta firma uderzyła bardzo mocno. Dzwoniąc podaje się za Orange/Netię, itp. (jest to informacja zaczerpnięta od niejednego konsumenta) i za długą przynależność oferuje super ofertę- 30 złotych abonamentu i telefon za darmo. Umowę przysyłają "kurierem", czyli osobą na ich usługach, która jeździ po danym regionie z umowami do podpisania. Konsumenci niestety są jacy są, czyli w ogromnej większości na ślepo ufają, nie czytają umowy, ba- nie sprawdzają nawet minimum, czyli danych firmy/logo zawartych w górnej części umowy. Orientują się dopiero w momencie, gdy przychodzi pierwszy rachunek na około 80 złotych od zupełnie nieznanej im firmy i wtedy dopiero sięgają po umowę i widzą co zrobili. Czemu 80 a nie 30 złotych tak jak było to obiecywane? Bo dochodzą różne inne koszty- koszt aparatu, aktywacji, pakietu minut i inne.

Wtedy zazwyczaj jest już za późno na odstąpienie od umowy, bo jest już grubo po 14-dniowym terminie na odstąpienie i mało co można zrobić. Za rozwiązanie umowy naliczana jest kara według ich cennika, jest to prawie 1500 złotych.

Przez jeden dzień odebrałam około 4 telefony od osób, które dały się naciągnąć firmie, a biuro odwiedziły też 4 czy 5 osób. Nie jest dobrze. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy i co będzie dalej.

O czym trzeba pamiętać wyrażając zgodę na podpisanie umowy przez telefon i podpisując ją u siebie w domu?

Jest to umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
  • Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu (znajdziecie go na końcu wpisu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (liczy się data stempla pocztowego)
  • Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Wtedy przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
  • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Są to tylko podstawowe prawa i obowiązki konsumenta, jeśli chodzi o odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem/ na odległość. Całość ustawy znajdziecie TUTAJ, a wzór oświadczenia o odstąpieniu- TUTAJ.

Z całego serca zachęcam Was do tego, abyście czytali wszystko co podpisujecie i nie dali się nigdy naciągnąć firmom żerującym na ludzkiej krzywdzie- niestety, ale większość tych osób to osoby starsze, które są łatwowierne i ufne i takie sytuacje jak oszustwo firmy kosztują je wiele nerwów i zdrowia. 

Z kolei, jeśli jesteście młodzi i świadomi tego wszystkiego to uświadamiajcie swoich rodziców, babcie oraz dziadków o czyhających na  nich niebezpieczeństwach.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...